برنامه نقاشی های آبستره Abstract paint

Abstract paint full نرم افزاری برای ایجاد و طراحی نقاشی های آبستره (هنر انتزاعی) در گوشی های موبایل می باشد که با استفاده از آن می توانید نقاشی های آبستره بسیار زیبایی ایجاد کنید.

Abstract-paint

ویژگی های این نسخه:

  • بدون هیچ گونه تبلیغات
  • 5 قلم موی اضافه
  • 3 figures اضافه و جدید
  • 1 حالت آیینه ای اضافه
  • تابع مولد رنگ خودکار

 

هنر نقاشی آبستره، به نوعی از نقاشی گفته می شود که هیچ صورت و یا شکل طبیعی در داخل آن قابل مشاهده نیست و در این نوع نقاشی تنها از رنگها و فرم های غیر تمثیلی و غیر طبیعی برای بیان منظور استفاده می شود. به صورت کلی این هنر، به هرگونه تقلید طبیعت و یا شبیه سازی آن باز می گردد.

این نوع هنر در اوایل قرن بیستم برای مکاتب هنری چون کوییسم و فوتوریسم استفاده می شد و دلیل این امر نیز وجود طبیعت در صورت های ساده و یا مبالغه شده بیان می شد.