علامت گذاری تصاویر توسط Auto Stamper

Auto Stamper: Stamp your Photo برنامه ای برای قرار دادن مهر (امضا) بر روی تصاویر می باشد. با استفاده از این اپلیکیشن می توانید مهر دلخواه که می تواند شامل متن، تاریخ، مکان و … باشد را بر روی تصاویر خود قرار دهید.

ویژگی ها:

  • قرار دادن هم زمان تا 3 مهر شامل تاریخ، زمان، امضا، مکان و …
  • قرار دادن اتوماتیک مهر بر روی تصاویری که با دوربین میگیرید
  • استفاده از فونت و تاریخ های دیدنی و جالب برای تاصور
  • تنظیم کردن محل و اندازه نوشته هایی که بر روی تصویر قرار میگیرند

 

یکی از قابلیت های قابل توجه برنامه Auto Stamper: Stamp your Photo امکان قرار دادن هم زمان 3 مهر به صورت یکجا است. یعنی شما قادر خواهید بود هم زمان سه مهر مختلف که می تواند شامل مواردی چون تاریخ، نام خودتان، نام عکاس، مکان عکس، توضیحی در مورد عکس، امضای شخصی و … باشد را بر روی تصویر قرار دهید. قابلیت انتخاب فونت و سایز و رنگ آن نیز در این اپلیکیشن گنجانده شده است که به واسطه آن می توانید مهرهایی با طرح دلخواه بسازید و بر روی تصاویرتان قرار دهید.