Barometer & Altimeter

Barometer & Altimeter برنامه ای کاربردی و مفید برای سنجش ارتفاع از سطح دریا و میزان فشار اتمسفر میباشد که با کمک سنسور های گوشی یا استفاده از اینترنت این اطلاعات را به شما میدهد. این برنامه با کمک GPS و سنسور های داخلی گوشی کار میکند و اگر گوشی شما سنسور فشار سنج و ارتفاع سنج نداشت، این برنامه با اتصال به نزدیک ترین ارتفاع و فشار سنج اطراف شما در سیستم آب و هواشناسی جهانی، اطلاعات مربوطه را نشان خواهد داد. همچنین این برنامه متناسب با الگوریتم خاصی که دارد، اطلاعات دریافتی از اینترنت را با توجه به وضعیت شما از ایستگاه نشان میدهد.

ویژگی های برنامه:

 • نمایش ارتفاع از سطح دریا
 • نمایش میزان فشار اتمسفر
 • نمایش مختصات جغرافیایی منطقه
 • اطلاعات آب و هوایی منطقه شما
 • نمایش سرعت باد
 • نمایش سطح گرد و غبار و مه
 • نمایش میزان باران و رطوبت

برنامه ای مفید برای:

 • سلامتی شما: علت برخی مشکلات تنفسی و سردرد افراد میزان فشار و درصد اکسیژن موجود در هواست.
 • ماهیگیری: متناسب با وضعیت فشار هوا و وضعیت آب و هوایی منطقه میتوانید شانس خود برای ماهیگیری موفق را افزایش دهید.
 • ورزش و گردشگری: در طول سفر و یا فعالیت های ورزشی در یک منطقه خاص اطلاعات دقیقی درمورد منطقه به دست خواهید آورد.
 • برای خلبانان و چتر بازان
 • برای پیش بینی هوا
 • کشاورزان و …