لایه نور آبی برای صفحه گوشی Blue Light Filter – Night Mode

هیچ شکی وجود ندارد که نور صفحه گوشی باعث اذیت شدن چشم ها می شود. نور صفحه گوشی هنگامی که در حالت استاندارد قرار نداشته باشد و آن را بسیار بالا ببرید یا حتی کاهش آن، باعث اذیت شدن چشم ها می شود و به طور حتم این موضوع را بارها تجربه کرده اید.

ویژگی ها:

  • کاهش نور آبی صفحه
  • ذخیره میزان مصرف باتری
  • استفاده بسیار آسان از برنامه
  • تنظیم نور گوشی
  • حفاظت از چشم ها در مقابل نور صفحه

Blue Light Filter – Night Mode امکان تنظیم کردن نور صفحه گوشی را در بهترین حالت ممکن می دهد تا کمترین میزان آسیب به چشم هایتان وارد شود. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که با ایجاد یک لایه نور آبی نرم بر روی صفحه گوشی از اذیت شدن چشم ها جلوگیری می کند. این لایه نور آبی همانند نور محافظ برای شب عمل کرده و می تواند میزان نوردهی بالای گوشی را مهار کند تا باعث اذیت شدن چشم ها نشود. همچنین این نور آبی باعث  صرفه جویی در میزان مصرف باتری گوشی تان خواهد شد.