Bluecoins Finance: Budget, Money & Expense Manager

مدیریت حساب های شخصی با Bluecoins- Finance And Budget

Bluecoins- Finance And Budget نرم افزاری برای مدیریت حساب های شخصی می باشد که با استفاده از آن می توانید کنترل کاملی بر روی دخل و خرج هایتان داشته باشید.

ویژگی ها:

  • ثبت تمام تراکنش هایی که در طول روز انجام می دهید
  • برنامه ریزی برای بودجه های شخصی
  • یادآوری کردن موعد قبض هایی که باید پرداخت کنید
  • کنترل و نظارت بر روی امور مالی شخصی
  • دارای امنیت بسیار بالا برای حفظ اطلاعات شخصی شما

Bluecoins- Finance And Budget امکان مدیریت منابع مالی را به کاربران می دهد. همانطور که می دانید، این روزها داشتن کنترل بر روی دخل و خرج یکی از مهم ترین مواردی محسوب می شود که حتما باید توجه ویژه ای به آن داشت. استفاده از این اپلیکیشن می تواند باعث شود تا نظارت و کنترل کامل تری بر روی منابع مالی خود داشته باشید. این نرم افزار امکان ثبت قبض هایی که قرار است آنها را پرداخت کنید نیز به شما خواهد داد که به این ترتیب هیچگاه پرداخت قبض های خود را که در برنامه ثبت کرده اید، فراموش نخواهید کرد.