مدیریت برنامه های استارت آپ ویندوز BootManager

قابل استفاده بر روی گوشی های روت شده

برنامه هایی که به هنگام روشن شدن گوشی به صورت خودکار فعال می شوند و کار می کنند، برنامه های استارت آپ نام دارند که به هنگام بوت شدن گوشی شاهد اجرای آنها خواهید بود. اگر مدیریت این قسمت به صورت مناسبی انجام شود، باعث افزایش سرعت گوشی خواهد شد.

BootManager

 

BootManager برنامه ای برای مدیریت قسمتت استارت آپ گوشی می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید برنامه هایی که در هنگام بوت شدن گوشی اجرا می شوند را مدیریت کنید. به این ترتیب با اجرا نشدن برخی از برنامه ها شاهد افزایش سرعت گوشی خود خواهید بود. شما می توانید با غیر فعال کردن برنامه هایی که کاربرد ندارند، سرعت بوت شدن گوشی را افزایش دهید.

 

توجه: نرم افزارهای سیستمی با علامت تعجب زرد رنگ مشخص شده اند . در حذف نرم افزارهای سیستمی از بخش استارت آپ گوشی بسیار با دقت عمل نمایید . حذف تعدادی از نرم افزارهای سیستمی ممکن است گوشی را در بوت بعدی دچار مشکل نماید و گوشی شما احتیاج به فلش پیدا کند .