نرم افزار تحلیل تیرها برای اندروید Easy Beam Analysis

Easy Beam Analysis نرم افزار تخصصی برای کسانی که در رشته های عمرانی تحصیل یا فعالیت دارند. این نرم افزار هم برای دانشجویان و هم برای افرادی که شاغل در رشته های عمرانی هستند گزینه مناسبی می باشد.

ویژگی ها:

  • در اختیار قرار دادن انواع ابزارهای لازم
  • مناسب برای افراد در حال تحصیل در رشته های عمرانی
  • قابل استفاده برای افراد در شاغل در زمینه عمران
  • کارکرد راحت برای کسانی که به این کار آشنا هستند

 

Easy Beam Analysis نرم افزاری برای تحلیل تیرها در محاسبات عمرانی می باشد. در این نرم افزار می توانید یک تیر با طول دلخواه با انواع تیکه گاه ها را تعریف کنید تا برایتان دیاگرام های برش و خمش، ترسیم شود. این کارها به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد و شما تنها کافی است تا طول تیر را در نرم افزار وارد کنید. ابزارهای کاربردی دیگر نیز در این اپلیکیشن در نظر گرفته شده است که امکان محاسبات عمرانی را راحت و کارآمد می کند.