Edge Lighting fix for All Apps

جدیدترین نسخه برنامه Edge Lighting fix for All Apps

برنامه Edge Lighting fix for All Apps یک ابزار کاربردی برای استفاده کنندگان از گوشی های سامسونگ می باشد که با عدم نمایش نورپردازی اطراف صفحه با برنامه های مختلف مواجه هستند. یکی از ویژگی های بسیار جذاب و زیبا در گوشی های جدید سامسونگ نمایش اعلانیه های جدید با نورپردازی بسیار زیبا در اطراف صفحه می باشد. اما این ویژگی برای تمامی برنامه ها در صفحه ی خاموش عملکرد مناسبی نداشته و غیر فعال است. اما شما می توانید با استفاده از این برنامه به راحتی این ویژگی جذاب را برای هم برنامه ای که بخواهید فعال کرده و در صفحه ی خاموش هم اعلانیه ها را با نورپردازی اطراف صفحه مشاهده کنید.

Edge Lighting fix for All Apps دانلود برنامه دریافت اعلانیه با نورپردازی اطراف صفحه

ویژگی های برنامه Edge Lighting fix for All Apps

  • یک ابزار کاربردی
  • رابط کاربردی ساده و اسان
  • نمایش اعلانیه ها با نورپردازی اطراف صفحه
  • امکان فعال سازی برای هر برنامه ای
  • عدم مصرف باتری
  • سفارشی سازی فیلتر های رنگی
  • استفاده از سرویس های سامسونگ
  • و امکانات دیگر

همان طور که گفته شد برنامه Edge Lighting fix for All Apps یک ابزار کاربردی است که با استفاده از ان می توانید به راحتی نورپردازی اطراف را برای برنامه های مختلف فعال کنید. بدین صورت که در داخل برنامه لیست تمامی برنامه های روی گوشی را مشاهده می کنید و می توانید این عملکرد را برای ان ها فعال سازی نمایید. بدین صورت دیگر در صفحه ی خاموش هم نورپردازی اطراف صفحه را مشاهده می کنید و می توانید فیلتر های رنگی سفارشی سازی شده را برای ان تعیین کنید. برنامه تقریبا هیچ مصرف باتری از گوشی شما نخواهد داشت و از سرویس های اصلی برنامه ی سامسونگ استفاده می کند. بدین صورت به راحتی این مشکل گوشی خود را بر طراف می کنید و می توانید نورپردازی را برای اعلانیه های هر برنامه ای حتی هنگام خاموش بودن صفحه فعال کنید.