مجموعه مهندسی برق Electrical Engineering Pack

اگر در حال تدریس یا تحصیل در رشته های برق هستید یا رویه کاری شما در همین رابطه می باشد، پیشنهاد می کنیم از نرم افزار Electrical Engineering Pack استفاده کنید.

Electrical Engineering Pack

ویژگی ها:

  • اندازه گیری انواع پارامترهای برقی
  • تبدیل واحدهای مختلف مربوط به برث
  • ترجمه به زبان انگلیسی
  • دارای محیطی زیبا و شیک

 

Electrical Engineering Pack مجموعه ای از ابزارهای مهندسی رشته تخصصی برق می باشد. این نرم افزار برای تمام کسانی که در این رشته در حال تحصیل هستند یا در حال کار در همین رابطه می باشند دارای ابزارهای مفید و کارآمدی است که می توانند از آن استفاده کنید. برنامه مجموعه مهندسی برق در چندین زبان مختلف در دسترس می باشد.