جدیدترین نسخه نرم افزار خواندن شماره تماس گیرنده و پیامک اندروید

در بعضی گوشی های نوکیا امکانی وجود دارد که به وسیله این امکان شما می توانید برای گوشی خود تنظیم نمایید که شماره هایی که با شما تماس می گیرند و به صورت کالر آیدی بر روی گوشی شما نمایش داده می شود. برنامه Enhanced SMS & Caller ID قادر است تا متن پیام ها، شماره ها و هشدار ها را برای شما بخواند.

Enhanced SMS & Caller ID+

ویژگی های نرم افزار کالر آی دی گویا

  • هشدار صوتی برای تماسهای ورودی ، SMS ها ، E-Mail جدید از گوگل و سر رسید وقایع تقویم گوگل
  • تکرار پشت سر هم هشدار یا فقط یکبار اعلام هشدار
  •  خواندن SMS های ورودی (توقف خواندن با تکان گوشی)
  •  خواندن SMS ها در دفعات قابل تنظیم با فواصل قابل تنظیم
  • اعلام نام فرستنده SMS در صورتی که در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد
  •  اعلام نام و شماره فرد تماس گیرنده
  •  پیروی از تنظیمات صدای گوشی
  •  اجرای خودکار در هنگام روشن شدن گوشی
  •  ساخت Widget روی صفحه نمایش