برنامه سنجش سرعت دیافراگم Exposure Calculator

Exposure Calculator امکان سنجش میزان سرعت دیافراگم در هنگام عکاسی به کاربران می دهد. این نرم افزار با در معرض قرار دادن (ترکیبی از دیافراگم، شاتر و ISO) این کار را انجام می دهد.

Exposure Calculator

ویژگی ها:

  • محدوده دیافراگم  از f1.0 به f360
  • محدوده دیافراگم از 30s تا 1 / 8000s
  • محدوده ISO از ISO 25 تا ISO 3.2M
  • فیلتر ND توقف تا 30
  • تایمر برای نوردهی از 4S و یا بیشتر با زنگ شهدار
  • حالت شب