برنامه تغییر نام تصاویر File TimeStamp

نیازمند روت گوشی و برنامه BusyBox

نسخه پرمیوم و فول آنلاک

File TimeStamp برنامه ای جهت تغییر نام عکس ها بر اساس زمان و تاریخ در گوشی های موبایل روت شده می باشد. با کمک این نرم افزار قادر خواهید بود تا به سادگی نام تصاویر را بر اساس زمان کپی یا گرفته شدن عکس ها تغییر دهید.

file-timestamp

 این برنامه می تواند هنگام کپی کردن فایل ها بین دستگاه های مختلف مفید واقع شود. برنامه را در دستگاه اول اجرا کنید. در این حالت دستگاه اولیه نیازی به روت بودن ندارد. بعد از این فایل های خود را به همراه فایل متنی که خود برنامه ایجاد می کنید در دستگاه جدید کپی کردید، برنامه را در دستگاه دوم که نیازمند روت بودن دارد، اجرا کنید و به سادگی می توانید نام فایل ها را تغییر دهید.