Shift Work Calendar (FlexR Pro)

تنظیم کردن شیفت کاری FlexR Pro

اگر در حال انجام کاری هستید که ب صورت شیفتی انجام میگیرد و برای آن باید به صورت مرتب شیفت عوض کنید، می توانید از اپلیکیشن FlexR Pro استفاده کنید. این نرم افزار امکان تنظیم کردن شیفت های کاری را فراهم می کند.

ویژگی ها:

  • همگام سازی با دستگاه های دیگر
  • تهیه نسخه پشتیبان در گوگل درایو
  • همگام سازی با تقویم گوگل
  • وارد کردن زمان بندی راحت کارها
  • گزارش با یک کلیک
  • مشاهد میزان حقوق شما
  • دارای ویجت اختصاصی برای صفحه اصلی

 

با استفاده از نرم افزار FlexR Pro امکان تنظیم زمان انجام کارها و شیفت ها را خواهید داشت. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که با کمک آن می توانید به سادگی شیفت های مختلف را ایجاد تا هنگامی که زمان شروع ان فرا برسد، به شما این موضوع اطلاع داده شود. امکان همگام سازی شیفت های ایجاد شده در بین دستگاه های مختلف نیز توسط این اپلیکیشن فراهم شده است. قابلیت تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات در سرویس گوگل درایو نیز در همین اپلیکیشن اندرویدی قرار داده شده است.