تمام صفحه کردن LCD تبلت اندروید با full!screen

systembar به بخشی گفته می شود که آیکون های Home، Back و TaskBar در تبلت های اندرویدی بر روی آن قرار دارد. full!screen به کاربران مخفی کردن بخش systembar را در تبلت ها می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید قسمت systembar که در تبلت ها قرار دارد را حذف کنید.

 

با نصب برنامه full!screen در هنگام انجام بازی های ویدئویی، مشاهده فیلم و اینترنت گردی هیچ نوار سیستمی مزاحم شما نخواهد شد و این در حالی است که به تمام امکانات نوار سیستمی در تبلت خود نیز دسترسی خواهید داشت؛ چرا که در گوشه ای از تبلت به تمام آیکن های مذکور دسترسی خواهید داشت و می توانید از آنها استفاده کنید.

توجه: برای استفاده از این نرم افزار باید تبلت اندرویدی خود را روت کنید.