مدیریت اینترنت مصرفی با GlassWire – Data Usage Privacy

یکی از بخش هایی که این روزها مصرف بسیار بالایی از اینترنت گوشی دارند، اینترنت می باشد. همانطور که می دانید این روزها تب استفاده از اینترنت بسیار افزایش یافته است و کمتر کسی را می توان یافت که توسط گوشی همراهش از اینترنت بهره نبرد. اگر بتوانید در همین رابطه مدیریت مناسبی برای اینترنت خود داشته باشید، بهتر جواب خواهید گرفت و می توانید در هزینه ها نیز صرفه جویی به عمل بیاورید.

ویژگی ها:

  • سازگاری با اصتال های Edge, 3G, 46, 5G, LTE, CDMA, UMTS, GSM, GPRS
  • نمایش نمودارهایی به صورت Live از برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند
  • اطلاع دادن به شما هنگام متصل شدن برنامه ای به اینترنت
  • نمایش برنامه هایی که بیشتری مصرف را از اینترنت شما در طول هفته و ماه داشته اند

GlassWire – Data Usage Privacy به کاربران امکان مدیریت اینترنت و میزان مصرف آن را می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید کنترل کاملی بر روی اینترنت و میزان مصرف آن داشته باشید تا همیشه با صرفه جویی در آن، در بهترین شرابط، بتوانید بهترین کارایی را از بسته خریداری شده خود داشته باشید. این اپلیکیشن با انواع اتصال های اینترنتی مانند Edge, 3G, 46, 5G, LTE, CDMA, UMTS, GSM, GPRS و … کاملا سازگاری دارد. هنگامی که برنامه ای قصد استفاده از اینترنت را داشته باشد و این کار قرار باشد به صورت مخفیانه یا آشکار انجام شود GlassWire قادر است تا این موضوع را به شما اطلاع دهد که در صورت دلخواه می توانید آنرا متوقف کنید.