Gym Workout Planner - Weightlifting plans

برنامه پیگیری تمرینات باشگاهی Gym Workout Trainer & Tracker Premium

Gym Workout Trainer and Tracker برنامه ای مناسب برای کسانی می باشد که در حال ورزش هستند و به خصوص انجام فعالیت های بدنسازی هستند. با استفاده از این نرم افزار امکان پیگیری تمرین های ورزشی مربوط به رشته های مختلف را خواهید داشت.

ویژگی ها:

  • ذخیره تمرین های مورد علاقه شما
  • ذخیره کردن تمام روزمره های شما
  • ساخت یا اضافه کردن روزمره های جدید و تمرین های مختلف به برنامه
  • اشاره های صوتی برای زمانی که در حال استراحت هستید
  • امکان انتخاب متود دلخواه از میان متودهای متفاوت

Gym Workout Trainer and Tracker یک برنامه تمرینی است که می توانید چینش آن را خودتان انجام دهید. این نرم افزار به شما این امکان را می دهد تا بتوانید برنامه مربوط به تمرینات بدنسازی را بچینید. امکان مشاده نحوه انجام صحیح بسیاری از حرکات بدنسازی نیز در این اپلیکیشن گنجانده شده است که به صورت تصویری برایتان نمایش داده می شود و بر اساس آنها قادر خواهید بود تا شکل صحیح حرکات را انجام دهید.