یک بار دیگر قصد معرفی یک برنامه واقعا کاربردی و در اصطلاح عامیانه کار راه انداز را داریم! نام این نرم افزار Handy Converter می باشد که قابلیت تبدیل انواع و اقسام واحدها به یکدیگر را داراست. اگر برای این برنامه لقب بهترین را برنگزینیم می توانیم بگوییم Handy Converter بی شک یکی از بهترین ها در نوع خود است .

جهت مطالعه لیست کامل تبدیل واحد ها و همچنین دانلود فایل apk نرم افزار به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

واحد های پشتیبانی شده در این برنامه به شرح زیر می باشد:

حجم:

سی سی
سانتی متر مکعب
فوت مکعب
اینچ مکعب
متر مکعب
یارد مکعب
کاپ یا پیاله
درم
دراپ یا چکه
گالون
گالون (انگلیسی)
لیتر
میلی لیتر
قطره یا مینیم (امریکایی)
اونس (oz)
اونس (oz) (انگلیسی)
پینت (pt)
پینت (pt) (انگلیسی)
کوارت
قاشق سوپخوری
قاشق چای خوری

شتاب:

سانتی متر بر مجذور ثانیه(cm/s^2)
فوت بر مجذور ثانیه(ft/s^2)
سقوط آزاد(g)
متر بر مجذور ثانیه(m/s^2)
مایل بر ساعت-ثانیه((h.s)/(mi))
میلی متر بر مجذور ثانیه(mm/s^2)

مقدار ماده:

کیلومول(kmol)
میکرومول
میلی مول(mmol)
مول(mol)

زاویه:

درجه
گراد(g)
دقیقه
رادیان(rad)
دور و گردش(r)
زاویه قائمه
ثانیه

مساحت :

جریب فرنگی
سانتی متر مربع
فوت مربع
هکتار
اینچ مربع
کیلومتر مربع
متر مربع
مایل مربع
میلی متر مربع
یارد مربع

داده:

بیت
بایت
اگزابایت
گیگابایت
کیلوبیت
کیلوبایت
مگابیت
مگابایت
نیبل
پتابایت
ترابایت
یوتابایت
زتابایت

تراکم:

کيلومول بر متر مکعب
ميکرومول بر سانتي متر مکعب
ميکرومول بر دسي متر مکعب
ميکرومول بر ليتر
ميلي مول بر سانتي متر مکعب
ميلي مول بر دسي متر مکعب
ميلي مول بر ليتر
ميلي مول بر متر مکعب
ميلي مول بر ميلي ليتر
مول بر دسي متر مکعب
مول بر ليتر
مول بر متر مکعب
يک عنصر مستقل موجود بر متر مکعب

چگالی:

گرم بر سانتي متر مکعب
گرم بر متر مکعب
کيلوگرم بر متر مکعب
ميلي گرم بر متر مکعب
اونس بر گالون
پوند بر فوت مکعب
پوند بر اينچ مکعب
تن بر يارد مکعب

مسافت:

سانتي متر(cm)
دکامتر(dm)
فوت(ft)
فورلانگ
هکتومتر(hm)
اينچ(in)
کيلومتر(km)
سال نوري
متر(m)
ميکرومتر
ميل(mil)
مايل(mi)
ميلي متر(mm)
نانومتر(nm)
مايل دريايي(M)
پارسک(pc)
يارد(yd)

انرژی:

آتوژول
BTU
کالري
دين-سانتي متر
الکترون ولت
ارگ
گيگاژول
گيگا وات-ساعت
گرم نيرو-سانتي متر
اسب بخار-ساعت
ژول
کيلوکالري
کيلوالکترون ولت
کيلوژول
کيلو وات-ساعت
مگا الکترون ولت
مگاژول
مگاوات-ساعت
ميکروژول
ميلي ژول
نانوژول
نيوتن-متر
اونس نيرو-اينچ
پوند نيرو-فوت
پوند نيرو-اينچ
پوندال-فوت
ترم يا کالري کوچک
وات-ساعت
وات-ثانيه

دبی:

سانتي متر مکعب بر ساعت
سانتي متر مکعب بر دقيقه
سانتي متر مکعب بر ثانيه
فوت مکعب بر ساعت
فوت مکعب بر دقيقه
فوت مکعب بر ثانيه
گالون (انگليسي) بر روز
گالون (انگليسي) بر ساعت
گالون (انگليسي) بر دقيقه
گالون (انگليسي) بر ثانيه
گالون بر روز
گالون بر ساعت
گالون بر دقيقه
گالون بر ثانيه
ليتر بر روز
ليتر بر ساعت
ليتر بر دقيقه
ليتر بر ثانيه
متر مکعب بر روز
متر مکعب بر ساعت
متر مکعب بر دقيقه
متر مکعب بر ثانيه
ميلي ليتر بر ساعت
ميلي ليتر بر دقيقه
ميلي ليتر بر ثانيه
اونس (انگليسي) بر ساعت
اونس (انگليسي) بر دقيقه
اونس (انگليسي) بر ثانيه
اونس بر ساعت
اونس بر دقيقه
اونس بر ثانيه
يارد مکعب بر ساعت
يارد مکعب بر دقيقه
يارد مکعب بر ثانيه

نیرو:

دين
گرم نيرو
کيلوگرم نيرو
کيلونيوتن
ميلي نيوتن
نيوتن
اونس-نيرو(ozf)
پوند-نيرو(lbf)

نور:

شعله
فوت-شمع
لوکس
متر-شمع

جرم:

قيراط
دانه(gr)
گرم(g)
کيلوگرم(kg)
مگاگرم(Mg)
ميکرو گرم
ميلي گرم(mg)
اونس(avdp)(oz)
اونس(troy)(ozt)
پوند(avdp)(lb)
پوند(troy)
استون
تن(بزرگ)
تن(کوچک)(tn)
تن(تن متريک)(t)

قدرت:

بر ساعت BTU
بر دقيقه BTU
بر ثانيه BTU
کالري بر ثانيه
اسب بخار
کيلووات
مگاوات
پوند-فيت بر دقيقه
پوند-فيت بر ثانيه
وات

فشار:

اتمسفر
بار
سانتي متر جيوه
دين بر سانتي متر مربع
اينچ جيوه
کيلوگرم بر سانتي متر مربع
کيلوگرم بر متر مربع
کيلوپاسکال
مگاپاسکال
ميکروبار
ميلي بار
ميلي متر جيوه
پاسکال
پوند بر فوت مربع
پوند بر اينچ مربع
PSI
تن بر فوت مربع
تن بر اينچ مربع
تور

سرعت:

سرعت نور
سانتي متر بر ساعت
سانتي متر بر دقيقه
سانتي متر بر ثانيه
فوت بر ساعت
فوت بر دقيقه
فوت بر ثانيه
کيلومتر بر ساعت
کيلومتر بر دقيقه
کيلومتر بر ثانيه
گره
ماخ
متر بر ساعت
متر بر دقيقه
متر بر ثانيه
مايل بر ساعت
مايل بر دقيقه
مايل بر ثانيه

دما:

سلسيوس
فارنهايت
کلوين
رانکين

زمان:

قرن
روز
دهه
دو هفته
ساعت
سال کبيسه
هزاره
ميلي ثانيه
دقيقه
ماه سي روزه
نانوثانيه
ثانيه
هفته
سال

گشتاور:

دين سانتي متر
گرم-نيرو سانتي متر
کيلوگرم-نيرو متر
کيلونيوتن متر
کيلوپوند متر
مگانيوتن متر
ميکرونيوتن متر
ميلي نيوتن متر
نيوتن متر
اونس-نيرو فوت
اونس-نيرو اينچ
پوند-نيرو فوت
پوند-نيرو اينچ

کاغذ:

A3-A4-A5
B3-B4-B5
C4-C5-DL


مجموعه آموزش های ویدیویی به زبان فارسی


فرادرس

به بزرگترین دانشگاه آنلاین کشور با 60 هزار دانشجو بپیوندید

بیش از چهار هزار ساعت آموزش های ویدئویی فارسی در فرادرس

یادگیری را شروع کنید ...


دانلود فایل ها و راهنما

download

در صورتی که هنگام دانلود و یا نصب نرم افزار ها به مشکلی برخوردید ،همکاران ما در همراه رایانه به صورت شبانه روزی پاسخگوی مشکلات شما هستند. تماس از طریق تلفن ثابت 9099070345

بنر کانال تلگرام