بازی اکشن سوار جهنمی Hellrider

در بازی Hellrider گروهی از موتور سوران تصمیم می گیرند که از جهان زیرین فرار کنند. اما در انجام این کار با مشکل مواجه می شوند و موفق به خروج از جهان زیر زمین نمیشوند. در بازی کاراکتری به نام Hellrider وجود دارد که باید به موتور سوارها آموزش موتور سواری بدهد تا آنها بتوانند به هدفشان برسند. به همین دلیل شما باید در مسیر خود اسکلت هایی که وجود دارند را با موتور بزنید و مراقب تله های مرگباری که صد راهتان می شوند نیز باشید.

Hellrider

ویژگی ها:

  • کنترل ساده و راحت تنها با فشار دادن انگشت روی صفحه گوشی
  • وجود مناطق باورنکردنی پر شده با استفاده از تله های مختلف
  • چرخش های سرگیجه آور
  • وجود 5 شخصیت شگفت انگیز