Hex Editor Pro

ویرایشگر هگز Hex Editor برای اندروید

نسخه Pro برنامه

Hex Editor نرم افزار ویرایش binary data می باشد که داده ها به نمایندگی “raw” به عنوان دنباله ای از بایت ها به حساب می آیند. از آنجایی که که برنامه Hex Editor یک ابزار همه کاره است امکان توصیف تمام مدل های مختلف با آن امکان پذیر نیست. نسخه آماده شده در ApkTops نسخه بدون تبلیغات آن می باشد.

Hex-Editor-Pro

 Hex (هگز) چیست؟

کلمه Hex مخفف Hexadecimal می باشد. Hexadecimal به معنی سیستم اعداد شانزده تایی (مبنای شانزده) است.

اعدادی که در سیستم دهدهی وجود دارند، همان اعدادی هستند که به صورت معمولی استفاده می کنیم که در ساخت آنها از ده رقم از صفر تا نه استفاده می کنیم. در این نوع برای مثال، اگر به عدد 9 یک واحد اضافه کنیم یکان صفر می شود یک واحد به دهگان اضافه می شود.

اما اعداد در مبنای شانزده با شانزده رقم از صفر تا پانزده ساخته می شوند که از 10 به بعد را با با حروف انگلیسی A,B,C,D,E و F نشان می دهند. به زبان ساده تر در این نوع اعداد شانزده رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A ‏B ‏C ‏D ‏E ‏F را داریم. در این نوع سیستم هنگامی که به یکان عدد 9 یک واحد اضافه کنیم یکان برابر با A خواهد شد و به همین صورت یک واحد یک واحد به آن اضافه خواهیم کرد تا یکان به F برسد.

هنگام رسیدن به F اگر یک واحد دیگر اضافه کنیم یکان صفر می شود و یک واحد به قسمت شانزده تایی اضافه می شود که برابر با 10 خواهد شد. این عدد در مبنای 16 خواهد بود که = 10hex