HiPER Calc Pro

HiPER Calc Pro یک ماشین حساب قدرتمند است که بیش از 100 عملگر ریاضی و 9 عملگر توان ها را دارد و تقریبا تمام نیاز های شما از یک ماشین حساب قدرتمند را برطرف میکند. نرم افزاری که در یپش رو دارید برای محاسبات شاخه های مختلف ریاضی کاربرد دارد و همچنین در آن قابلیت نوشتن عبارات ریاضی و محاسبه و مشاهده نتیجه آن ها را دارید. از دیگر قابلیت های این برنامه حالت مشاهده مختلف آن برای گوشی های کوچک، متوسط و تبلت ها است. صفحه نمایش چند گانه آن میتواند برای شما تاریخچه محاسبات شما را نشان دهد و از طرفی تم های گرافیکی جذاب آن از خستگی شما هنگام کار با آن میکاهد.

ویژگی های برنامه:

  • دارای بودن عملگر های فراوان علم ریاضی
  • اعداد حقیقی
  • اعداد مخلوط
  • قابلیت پیش بینی اعداد بر اساس اعداد قبلی
  • و ده ها قابلیت دیگر

این برنامه در کنار ریاضی، دارای بیش از 90 نماد علم فیزیک است و میتواند بیش از 200 واحد مختلف را با آن به همدیگر تبدیل کند.