برنامه HVAC Buddy Duct Calc

فروش با قیمت 9.99 دلار در گوگل پلی

HVAC Buddy Duct Calc به عنوان بهترین نرم افزار با ابزارهای لازم برای فروش اندازه duct می باشد. این نرم افزار را می توان یک ابزار تخصصی بسیار لازم و حرفه ای برای کسانی دانست که در زمینه تجهیزات برودتی فعالیت دارند. با استفاده از این نرم افزار می توانید اگر برای دستگاه های برودتی مختلف مشکلی پیش بیاید، آن را عیب یابی کرده و در جهت حل آن اقدام کنید.

HVAC-Buddy®-Duct-Calc

بخش جریان هوا:

 • دهدهی کالک و گرد کردن اندازه ها برای هر نسبت
 • حل مشکلات برای حجم، نسبت ابعاد، اصطکاک، و یا سرعت

بخش حجم:

 • اصطکاک Calc و سرعت داده اندازه مجرا

بخش تنظیمات:

 • وارد کردن واحدهای مختلف – جریان هوا (cfm, m3/s, l/s, m3/hr) – اصطحکاک (in/100′, Pa/30m) – اندازه ها (in, cm) – سرعت (ft/min, m/s)
 • تعریف هوای استاندارد – ارتفاع (ft, meter) – دما (Fahrenheit, Celsius) – رطوبت نسبی (pct)
 • نمایش محاسبه ساختار ترکیب حرکتی ویسکوزیته (ft2/s) و دوره های خاص (ft3/lb)

انواع مواد:

 • PVC
  Aluminum
  Galvanized Steel
  Spiral Steel
  Smooth Liner
  Fiber Liner
  Flex Duct

 اشکال Duct:

 • Round
  Rectangular
  Oval

اندازه Duct:

 • Round to Even Units
 • Round to Odd Units