iDentist - Dental practice management

جدیدترین نسخه برنامه iDentist – Dental practice management

برنامه iDentist – Dental practice management یک ابزار کاربردی است که با استفاده از ان می توانید برنامه های مراجعه کنندگان به دندان پزشکی را مدیریت کنید. برنامه های اندرویدی می توانند به عنوان منشی شما عمل کرده و در زمینه های مختلف به شما کمک رسانی کنند. این برنامه ی جذاب نیز یکی از این برنامه ها می باشد که به عنوان یک منشی حرفه ای برای دندان پزشکان عمل می کند. شما می توانید تمامی اطلاعات مربوط به بیماران را در این برنامه به ثبت برسانید و تمامی زمان های ملاقات و وقت هایی که به بیماران می دهید را در برنامه ذخیره سازی کنید تا بتوانید طبق برنامه به کار های خود برسید.

iDentist - Dental practice management دانلود برنامه مدیریت تمرین دندان پزشکی

ویژگی های برنامه iDentist – Dental practice management

  • یک ابزار کاربردی
  • مناسب برای دندان پزشکان
  • رابط کاربری ساده
  • امکان ذخیره سازی تصاویر X-Ray بیماران
  • ذخیره سازی زمان های ملاقات بیماران
  • نمایش فهرست بیماران
  • ثبت اطلاعات و تصاویر بیماران و تاریخچه ی ان ها
  • نمایش نمودار های دندان پزشکی
  • برنامه ریزی و مشاهده گزارش ها
  • و امکانات دیگر

همان طور که گفته شد برنامه iDentist – Dental practice management یک ابزار کاربردی و جذاب است که به عنوان منشی دندان پزشکان می توان از ان استفاده کرد. بدین صورت که شما می توانید در این برنامه تمامی اطلاعات بیماران خود را درج کنید و تاریخچه و تصاویر ان ها را مشاهده نمایید. امکان ذخیره سازی تصاویر ایکس ری دندان پزشکی بیماران نیز وجود خواهد داشت و می توانید نمودار های پزشکی را مشاهده کرده و گزارش هایی را مربوط به بیماران ببینید. تمامی زمان های داده شده به بیماران را نیز مشاهده خواهید کرد و می توانید به خوبی ان ها را برنامه ریزی کنید.