یادگیری روزانه واژگان انگلیسی Learn English Vocabulary Daily

Learn English Vocabulary Daily برنامه ای شامل لغات انگلیسی می باشد که با کمک ان می توانید لغات انگلیسی جدیدی را به وسیله گوشی همراه خود بیاموزید. این برنامه توسط گروه TFLAT-GROUP عرضه شده است.

Learn-English-Vocabulary-Daily

ویژگی ها:

  • وجود بازی های سرگرم کننده برای شما که با بازی کردن آموزش انگلیسی را به شما می دهد. هشت مرحله برای عبور در این بازی ها وجود دارد
  • تمرین صحبت، خواندن و تست صدا برای فهمیدن این که تلفظ صحیح است یا خیر
  • یادگیری تمام لغاتی که برای آزمون تافل لازم است
  • اضافه کردن لغات جدید به یادآور که به شما یادگیری لغات جدید یادآوری می شود

 

این برنامه شامل بازی هایی جالب و سرگرم کننده می باشد که با انجام داند آنها امکان یادگیری انگلیسی را خواهید داشت. این بازی ها دارای مراحل بسیار متفاوت و سرگرم کننده ای می باشند. قابلیت تست Speaking,Reading نیز وجود دارد.