جدیدترین نسخه برنامه LiqCalc Liquid Calculator

برنامه های مختلف اندرویدی می توانند انجام کار های مختلف را برای شما بسیار اسان تر کنند. در گذشته بسیاری از ابزار ها به صورت جداگانه وجود داشت اما در حال حاضر می توان با نصب یک برنامه ی اندرویدی به ان ها دسترسی پیدا کرد.

برنامه LiqCalc Liquid Calculator یک ابزار بسیار کاربردی است که با استفاده از ان می توانید میزان و حجم محلول های خود را حساب کنید. حتما برای شما هم پیش امده است که بخواهید مقداری از چند ماده را با هم مخلوط کنید. هر کدام از این ماده ها را توجه به عدد نوع ماده به مقدار خاصی در مخلوط و محلول بدست امده وجود خواهند داشت. با استفاده از این برنامه می توانید به شیوه های مختلف میزان هر کدام از محلول ها را با توجه به عدد های اول ازمایش بدست بیاورید. بدین صورت که در ابتدا حالت مد نظر خود را برای ایجاد محلول انتخاب کرده و ماده ی اصلی را نیز تعیین می کنید و سپس مقادیر مختلف را به برنامه می دهید.

LiqCalc Liquid Calculator دانلود برنامه ماشین حساب مایع ها

ویژگی های برنامه LiqCalc Liquid Calculator

  • یک ابزار بسیار کاربردی
  • رابط کاربری ساده و اسان
  • تعیین حجم محلول ها
  • حالت های مختلف برای ایجاد محلول
  • امکان محاسبه ی جریان و ولتاژ مدار
  • ذخیره سازی محاسبات
  • پشتبان گیری از اطلاعات برنامه
  • نمایش در جدول ها و نمودار ها
  • و امکانات دیگر

همان طور که گفته شد برنامه LiqCalc Liquid Calculator یک ابزار بسیار کاربردی است که به شما یک ماشین حساب را ارائه می کند. با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی و بر اساس حالت های مختلف حجم محلول ها را بدست بیاورید. همچنین برنامه امکان محاسبه ی میزان ولتاژ و جریان مدار را نیز به شما می دهد و می توانید اطلاعات محاسبه ی خود را در ان ذخیره سازی کنید. نتایج نیز به صورت نمودار ها و شکل ها برای شما به نمایش در خواهد امد.