دیتابیس مک ادرس MAC Address Database

آدرس مک (MAC Address) نشانی ۶ یا ۸ بایتی است که توسط شرکت سازنده کارت‌های رابط شبکه، بر روی حافظه ROM آن برنامه ریزی می‌شود. با استفاده از این آدرس امکان تشخیص رابط‌ها از یکدیگر فراهم می‌شود. MAC Address Database یک دیتابیس OUI می باشد که امکان جستوجو برای OUIs و دیگر پیشوندهای مک آدرس را فراهم می کند.

ویژگی ها:

  • جستوجو بر اساس نام سازمان یا بر اساس مک آدرس با استفاده از wildcard “%”.
  • جمع کردن یا توسعه دادن فیلدهای جستوجو برای افزایش منطه نمایش بیشتر
  • امکان اپدیت آنلاین دیتابیس
  • تهیه نسخه پشتیبان از نتایج جستوجو در برنامه اکسل
  • ذخیره شدن محلی تمام اطلاعات در کارت حافظه گوشی