مدیریت برنامه های نصب شده گوشی توسط ManageBox

ManageBox امکان مدیریت اپلیکیشن های نصب شده در گوشی را می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید برنامه های نصب شده در گوشی را به صورت کامل تحت کنترل و مدیریت داشته باشید.

ویژگی ها:

  • مدیریـــــــت برنامه های نصب شده در گوشی
  • امکان لغو نصــــــــب برنامه ها
  • قابلیت پاکــــــــــــــسازی کش برنامه ها
  • تهیه نســـــخه پشتیبان از اپلکییشن های نصب شده
  • استفاده از میانبرها برای تغییر تنظیمات گوشی

 

امکان مدیریت همه جانبه اپلیکیشن های نصب شده در گوشی توسط ManageBox وجود دارد. شما می توانید برنامه های نصب شده را هر زمانی که خواستید به سادگی لغو نصب کنید. همچنین قابلیت پاکسازی کش به جا مانده از اپلیکیشن های مختلف نیز توسط این نرم افزار وجود دارد. پاکسازی کش برنامه ها می تواند باعث افزایش سرعت گوشی و همچنین سرعت برنامه های نصب شده در گوشی شود.