Popup Widget 3

ساماندهی ویجت ها با برنامه Popup Widget

بسیاری از کاربران معمولا بر روی صفحه اصلی گوشی خود ویجت های متعددی قرار می دهند و برای دسترسی سریع تر به بخش های مختلف، از ویجت ها استفاده می کنند. اما اگر تعداد ویجت ها در صفحات اصلی گوشی زیاد شود به طبع این صفحات شلوغ خواهند شد. برنامه Popup Widget می تواند این مشکل را حل کند!

برنامه Popup Widget می تواند ویجت های صفحه اصلی گوشی را به طریق های مختلف مرتب کند. برای مثال می توانید ویجت ها در صفحات جانبی کناره ها و یا در درون آیکن هایی کوچکتر جا دهید که با کلیک کردن بر روی آنها، شاهد باز شدن صفحات بزرگتری باشید که امکان دسترسی به ویجت اصلی را به شما می دهد. به این ترتیب، تنها هنگامی که به ویجت ها نیازمند باشید بر روی آنها کلیک خواهید کرد تا با باز شدن صفحه ویجت، امکان دسترسی به آنها برایتان فراهم باشد.