برنامه تغییر دهنده صدا RoboVox Voice Changer

RoboVox Voice Changer برنامه ای برای ضبط صدا و تغییر آن می باشد. با استفاده از این نرم افزار به سادگی امکان تغییر صدارا خواهید داشت. این نرم افزار پیچیدگی خاصی نداشته و تمام افراد به سادگی امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

robovox-voice-changer

ویژگی ها:

  • 32 حالت صدایی مختلف
  • شبیه سازی صداهای مختلف
  • حالت های مختلف مانند: حالت ضبط، به صورت آنی و …
  • ضبط کردن صدا
  • به اشتراک گذاری فایل های ضبط شده در ساندکلاد
  • استفاده از فایل ضبط شده به عنوان زنگخور

 

RoboVox Voice Changer دارای چندین حالت مختلف می باشد. در یکی از حالت های برنامه امکان تغییر صدا به صورت آنی وجود دارد که در آن می توانید در هنگام مکالمه صدای خود را عوض کنید و با صدایی متفاوت صحبت کنید. ر یکی دیگر از حالت ها امکان ضبط و تغییر در صدا را خواهید داشت. قابلیت به اشتراک گذاری صداهای تغییر داده شده از طریق ایمیل یا در شبکه های اجتماعی وجود دارد.