نمایش اطلاعات شبکه در گوشی با Signal Spy

این روزها تب استفاده از اینترنت بسیار افزایش یافته است و شاهد آن هستیم که کاربران بسیار زیادی در گوشی همراهشان از اینترنت، بهره می برند. اما برای آن که استفاده صحیحی از اینترنت داشته باشید، نیازمند مدیریت بهتر آن خواهید بود. Signal Spy برنامه ای برای مشاهده اطلاعات شبکه و اینترنت می باشد. با استفاده از این نرم افزار امکان مشاهده اطلاعاتی دقیق در مورد شبکه و اینترنت را به شما خواهد داد.

ویژگی ها:

  • اطلاعات اضافی در مورد شبکه
  • محدود کردن میزان استفاده از داده اینترنت
  • تنظیم میزان محدودیت اینترنت در روز
  • نمایش اطلاعات مصرف دیتا به صورت پیشرفته
  • نمایش تاریخچه دقیق و کامل از اینترنت و شبکه

 

Signal Spy قادر است اطلاعات دقیقی در مورد شبکه و اینترنت به شما بدهد. این نرم افزار امکان محدود کردن دسترسی به اینترنت را برای کاربران مهیا می کند تا استفاده از اینترنت را محدود کنید تا در مدت زمانی خاص میزان مشخصی از اینترنت قابل استفاده باشد. هنگامی که میزان مشخص شده برایتان به پایان برسد، این موضوع به شما اطلاع داده خواهد شد و از دسترسی تان به اینترنت جلوگیری خواهد شد.