نرم افزار مکانیک جامدات مناسب برای دانشجویان و مهندسان رشته های مکانیک و عمران 

Solid Mechanics مکانیک جامدات که در این پست از سایت Apktops به معرفی نسخه Plus و فول آن می پردازیم نام نرم افزار بی نظیر و مناسب برای دانشجویان رشته عمران و مکاتیک است . این نرم افزار که نسخه Plus آن خدمتتان معرفی می شود ابزاری سریع برای محاسبه تنش ها و کرنش های مهندسی و با چندین نوع بارگذاری مانند دوباره چیدن معادلات و حل براساس هر متغیری که شما تعیین میکنید را داراست که در ادامه به معرفی سایر ویژگی های آن خواهیم پرداخت.

Solid Mechanics PLUS 1.0 مکانیک جامدات

ویژگی های برنامه مکانیک جامدات

قابلیت چیدمان مجدد معادلات (روی هر متغیری که میخواهید براساس آن معادله حل شود فشار بدهید و نگه دارید)
معادلات و نمودارهای مرجع و منبع
یکپارچه شدن با زیر معادلات (دکمه Sub را بفشارید)
شرایط بارگذاری استاندارد برای تنش های کششی، فشاری و برشی
تبدیل واحد داخلی
محاسبات داینامیک و پویا
نمایش خروجی با تب های برجسته (سوایپ برای تغییر خروجی ها)
ساده سازی طرح صفحه اصلی با آیکن ها برای شناسایی سریع
ماشین حساب داخلی برای خاصیت مقاطع

شامل محاسبات

تنش محوری
کرنش محوری
انحراف محوری
تنش خمشی
تبدیل تنش به کرنش
تنش برشی مستقیم
تنش برشی عرضی در مقاطع
تنش برشی پیچشی – مقاطع مدور
تنش برشی پیچشی – مقاطع غیر مدور
تاب پیچشی – مقاطع مدور
تاب پیچشی – مقاطع غیر مدور
فشار مخازن جدار نازک
فشار مقاطع جدار ضخیم

پشتیبانی از تبدیل واحدها

تنش/فشار: Pa, kPa, MPa, GPa, psi, kpsi
کرنش: unitless, %, Millistrain, Microstrain, Nanostrain
نیرو: N, kN, MN, GN, nN, uN, mN, lbf, kgf
طول: m, mm, um, nm, in, ft
ممان/گشتاور: N-m, N-mm, kN-m, kN-mm, lb-ft, lb-in, oz-ft, oz-in, kg-mm, kg-m, g-mm, g-m
ناحیه: m^2, mm^2, cm^2, um^2, nm^2, in^2, ft^2
ممان اینرسی/ممان اینرسی قطبی: m^4, mm^4, cm^4, um^4, nm^4, in^4, ft^4
زاویه: degrees, radians