StbEmu (Pro)

از StbEmu متیوانید برای اجرای IPTV STB ها به منظور تماشای تلویزین های اینترنتی استفاده کنید.

از آن جایی که استفاده از این نرم افزار نیاز به مهارت زیادی دارد، سایت توسعه دهنده این نرم افزار راهنمای تنظیم این نرم افزار را در این آدرس قرار داده است.

ویژگی های نسخه پرو StbEmu:

  • حذف تبلیغات
  • فعال شدن قابلیت های نسخه پولی