SuperStar SMTOWN

SuperStar SMTOWN بازی مهیج و جالبی است که شما را در نقش یک نوازنده قرار میدهد و باید متناسب با ریتم موسیقی، قسمت های مشخص شده با رنگ روی صفحه را لمس کنید! به همین سادگی ولی به شدت اعتیاد آور! هدف از این بازی در هم آمیختن ساز های مختلف برای اجرای موسیقی است و شما در نقش یک نوازنده ساز برای پیشرفت گروه موسقی خود باید یک به یک مراحل بازی را طی کنید. در این برنامه ساز های زهی مثل گیتار را مینوازید و شامل صد ها ترک موسیقی مختلف است. در این بازی باید تا رتبه یک جهان تمرین و تلاش کنید و در مناطق مختلف به اجرای موسیقی بپردازید.

ویژگی های بازی SuperStar SMTOWN:

  • دارای ظاهری ساده
  • دارای آهنگ های مختلف
  • قابلیت نواختن ساز های زهی مثل گیتار