مدیریت زمان در گوشی توسط Swipetimes Time Tracker

با استفاده از نرم افزار Swipetimes Time Tracker امکان مدیریت زمان برای انجام کارهای مختلف را خواهید داشت. این اپلیکیشن همانند یک کورنومتر عمل می کند که می توانید با استفاده از آن برای هر فعالیت مجزا، یک زمان جداگانه در نظر بگیرید.

ویژگی ها:

 • کاربرد آسان
 • تگ ها و یادداشت ها
 • آمارهای شگفت انگیز
 • ابزارهای قدرتمند فیلتر کردن
 • تقویم گوگل
 • بکاپ در کارت حافظه و سرویس های ابری
 • تهیه نسخه خروجی در CSV, Excel و XML
 • ویجت اختصاصی
 • تم های مختلف
 • آلارمهای مختلف
 • تناسب زمان

 

در نرم افزار Swipetimes Time Tracker می توانید برای هرعملی، یک زمان متفاوت را در نظر بگیرید؛ برای مثال می توانید در هنگام درس خواندن، انجام حرکات ورزشی، انجام کاری خاص، دویدن و … یک تایمر را فعال کنید تا میزان انجام هریک از آنها را به صورت جداگانه دنبال کنید. قابلیت استفاده از آلارم برای متوجه شدن زمان به صورت معکوس نیز وجود دارد تا هنگامی که زمان انجام یک فعالیت خاص تمام شده است، متوجه شوید.