جدید

Time Planner: Tasks & Schedule Pro v1.4.1 دانلود برنامه مدیریت زمان برای اندروید

نرم افزار مدیریت زمان Time Planner: Tasks & Schedule

این روزها با وجود مشلغه های کاری بسیاری زیادی ک افراد دارند، رسیدگی به کارها معمولا با مشکل مواجه می شود و افراد برای مدیریت زمان با مشکل مواجه می شوند. در چنین شرایطی می توان از برنامه های مدیریت زمان استفاده کرد.

ویژگی ها:

  • ابزارهای کنترل ساده زندگی
  • بدون هیچ گونه تبلیغاتی
  • سریع و بهینه شده
  • زمان بندی های مختلف
  • پیگیری های ریل تام
  • سفارشی سازی دستیارها
  • یادآورهای مختلف