جدید

ManageBox v3.2.4 دانلود نرم افزار مدیریت برنامه های گوشی اندروید

مدیریت برنامه های نصب شده گوشی توسط ManageBox

ManageBox امکان مدیریت اپلیکیشن های نصب شده در گوشی را می دهد. با استفاده از این نرم افزار می توانید برنامه های نصب شده در گوشی را به صورت کامل تحت کنترل و مدیریت داشته باشید.

ویژگی ها:

  • مدیریـــــــت برنامه های نصب شده در گوشی
  • امکان لغو نصــــــــب برنامه ها
  • قابلیت پاکــــــــــــــسازی کش برنامه ها
  • تهیه نســـــخه پشتیبان از اپلکییشن های نصب شده
  • استفاده از میانبرها برای تغییر تنظیمات گوشی