در این روش محدودیت 200 عضو وجود ندارد

و شما گروهی با تعداد عضو کمتر از انگشتان یک دست را هم می توانید سوپر گروه کنید

و از مزایای سوپر گروه لذت ببرید 

ویژگی های بازر سوپر گروه : 

  • کاربران جدیدی که به گروه اضافه می شوند قادر خواهند بود تاریخچه ی پیام های موجود در گروه را مشاهده کنند.
  • پیام هایی که توسط مدیران پاک می شوند دیگر برای سایر اعضاء قابل مشاهده نخواهند بود.
  • کاربران عادی قادرخواهند بود فقط پیام های خود را حذف کنند.
  • سوپر گروه ها به صورت پیش فرض mute هستند تا به دلیل بالا بودن تعداد تعاملات در گروه، مزاحم کاربران نباشند.

 

Telegram-logo-930x930

 

این قسمت از متن فقط برای اعضای بخش VIP+ قابل نمایش است.

 

آموزش فقط قابل مشاهده برای کاربران VIP+ بخش ویژه جدید 

صرفا جهت اطلاع :

عضویت این بخش در همان چند روز اول ثبت نام ، فول و به حد نصاب رسید

و فعلا تا اطلاع ثانوی عضو گیری نمی کنیم