نرم افزار مدیریت زمان Time Planner: Tasks & Schedule

این روزها با وجود مشلغه های کاری بسیاری زیادی ک افراد دارند، رسیدگی به کارها معمولا با مشکل مواجه می شود و افراد برای مدیریت زمان با مشکل مواجه می شوند. در چنین شرایطی می توان از برنامه های مدیریت زمان استفاده کرد.

ویژگی ها:

  • ابزارهای کنترل ساده زندگی
  • بدون هیچ گونه تبلیغاتی
  • سریع و بهینه شده
  • زمان بندی های مختلف
  • پیگیری های ریل تام
  • سفارشی سازی دستیارها
  • یادآورهای مختلف

 

Time Planner: Tasks & Schedule یکی از نرم افزارهای مدیریت زمان برای گوشی های اندرویدی می باشد که با استفاده از آن می توانید کارهای روزمره را زمان بندی و مدیریت کنید. این نرم افزار می تواند کارهای روزمره تان را ساده تر کند تا با کمک آن بتوانید کارهای روزمره را زمان بندی کنید. امکان ایجاد زمان بندی برای کارهای مختلف از جمله ویژگی های این اپلیکیشن می باشد.