جدیدترین نسخه برنامه Timetable planner for school and university

برنامه های مختلف اندرویدی می توانند در زمینه های مختلف به شما کمک کنند. این برنامه ها می توانند در زمینه ی برنامه ریزی روز های درسی و کار ها نیز به شما کمک کرده و امکان ذخیره کردن برنامه ی دقیق هفتگی را به شما بدهند.

برنامه Timetable planner for school and university یک ابزار بسیار کاربردی است که با استفاده از ان می توانید جدول برنامه ریزی کلاسی خود را تنظیم کنید. دانش اموزان در مدرسه و دانشجویان در دانشگاه برنامه ی هفتگی مشخصی دارند و طبق ان برنامه سر کلاس های خود می روند. برای این که بتوانید همیشه برنامه ی خود را مد نظر داشته باشید باید ان را بر روی یک جدول و به صورت هفتگی بنویسید تا بتوانید همیشه ان را به خاطر داشته باشید. به کمک این برنامه ی کاربردی می توانید به راحتی اقدام به چیدن برنامه ی هفتگی خود کرده و تمامی درس ها و مباحث خود را در ان وارد کنید تا به راحتی سر موقع سر کلاس های خود حاضر شوید.

Timetable planner for school and university دانلود برنامه جدول برنامه ریزی کلاسی

ویژگی های برنامه Timetable planner for school and university

  • یک ابزار بسیار کاربردی
  • طراحی بسیار ساده
  • امکان افزودن دروس هفتگی
  • تنظیم ساعت های شروع هر زنگ
  • نوشتن مکان هر کلاس
  • تنظیم رنگ برای هر درس
  • مشخص کردن برنامه امروز
  • امکان تنظیم برنامه برای دو هفته
  • و امکانات دیگر

همان طور که گفته شد برنامه Timetable planner for school and university یک ابزار بسیار کاربردی است که با استفاده از ان می توانید اقدام به تنظیم برنامه ی هفتگی خود کنید. همراه داشتن برنامه ی هفتگی در یک جدول مرتب می تواند به نظم کاری شما کمک زیادی کنید. چقدر خوب می شود اگر بتوانید جدول را در گوشی خود نگه دارید تا بتوانید همیشه و همه جا ان را همراه خود داشته باشید. با افزودن درس ها و تنظیم ساعت های شروع هر زنگ می توانید به راحتی برنامه ی هفتگی خود را در گوشی تنظیم کنید.