جدیدترین نسخه برنامه Vibration Meter

گوشی های هوشمند در حال تبدیل به یک ابزار همه فن حریف هستند که کاربران می توانند در اکثر کار های روز مره و حتی کار های تخصصی از ان ها استفاده کرده و بتوانند نیاز های خود را بدون استفاده از دستگاه های مختلف برطرف سازند.

برنامه Vibration Meter یک برنامه بسیار کاربری است که به عنوان لرزش سنج یا سیزموگراف seismometer شناخته می شوند. با نصب برنامه های مختلف بر روی گوشی خود می توانید با استفاده از سنسور های مختلف درون گوشی کار های مختلفی انجام داده و چیز های متفاوتی را اندازه گیری کنید. این برنامه نیز به شما کمک می کند تا با استفاده از سنسور شتاب سنج گوشی میزان لرزش بدن خود یا زمین لرزه های احتمالی زمین را اندازه گیری کنید. مقیاس استفاده شده در این برنامه مرکالی است که با اتکا به عدد مشخص شده توسط ان می توانید میزان لرزش تشخیص داده شده را به خوبی متوجه شوید.

Vibration Meter دانلود برنامه لرزش سنج

ویژگی های برنامه Vibration Meter

  • اندازه گیری لرزش زمین
  • اندازه گیری میزان لرزش بدن انسان
  • نمایش نتابج بر حسب مرکالی
  • نمایش نمودار های لرزه نگاری
  • نمایش تاریخچه ی اندازه گیری ها
  • نمایش عددی بیش یک تا دوازده
  • استفاده از سنسور شتاب سنج گوشی
  • دقت بسیار خوب برنامه
  • رابط کاربری بسیار آسان
  • و امکانات دیگر

همان طور که گفته شد به کمک برنامه Vibration Meter می توانید به راحتی با استفاده از سنسور شتاب سنج گوشی خود زمین لرزه های احتمالی و یا میزان لرزش بدن انسان را اندازه گیری کنید. مقیاس مرکالی یک مقیاس برای نمایش اندازه ی لرزش است که به شما عددی از یک تا دوازده را نشان می دهد. همین طور که از عدد یک شروع می کنیم میزان لرزش بسیار پایین است اما هنگامی که به عدد دوازده نزدیک و نزدیک تر می شویم بزرگی لرزش به میزان فاجعه باری افزایش می یابد.