جدیدترین نسخه Volume Scheduler Pro Schedule Volume Profiles

حتما شما هم پروفایل های صدا را که در گوشی های دکمه ای قدیمی بود به خاطر دارید. در این گوشی ها شما می توانستید پروفایل های مختلف صدا را با ویژگی های مختلف از جمله صدای زنگ، روشن بودن ویبره و یا آهنگ زنگ شخصی سازی کنید و در موقعیت های مختلف از پروفایل متناسب استفاده نمایید. برنامه Volume Scheduler Pro Schedule Volume Profiles دقیقا همین کار را برای شما انجام می دهد. به وسیله ی این برنامه می توانید پروفایل های مختلف را برای استفاده برای شرایط مختلف ایجاد کنید و به راحتی آن ها را فعال کنید یا تغییر دهید. اما این برنامه تنها به این اکتفا نکرده است و امکان زمان بندی پروفایل ها را نیز در اختیار شما قرار داده است.

Volume Scheduler Pro Schedule Volume Profiles دانلود برنامه ایجاد و زمان بندی پروفایل صدا اندروید

ویژگی های Volume Scheduler Pro Schedule Volume Profiles 

  • رابط کاربری اسان و در دسترس
  • ایجاد پروفایل صدا برای اهنگ زنگ ، اهنگ هشدار ، ویبره و …
  • امکان زمان بندی برای فعال سازی هر پروفایل
  • دادن اطلاع رسانی هنگام تغییر پروفایل صدا
  • امکان به تعویق انداختن فعال سازی پروفایل ها
  • و امکانات دیگر

به وسیله Volume Scheduler Pro Schedule Volume Profiles می توانید پروفایل های ساخته شده را زمان بندی کنید. بدین صورت که شما توانید آن را طوری تنظیم کنید تا در روز های هفته و در ساعاتی که سر کار هستید پروفایل خاصی اعمال شود و بعد از ساعت خاصی پروفایل دیگری اعمال شود. با استفاده از این ویژگی دیگر هیچ گاه نگران زنگ خوردن بد موقع گوشی خود نخواهید بود و گوشی شما هر لحظه شرایط شما را می داند و متناسب با آن آهنگ هشدار را پخش و یا سایلنت می کند.