WiFi auto connect - WiFi Automatic

WiFi Automatic برنامه ای برای قطع و وصل شدن به صورت خودکار به شبکه های بیسیم یا وای فای است. با این برنامه میتوان روی مصرف باطری گوشی کنترل داشت چون WiFi Automatic به صورت خودکار با باز شدن قفل گوشی یا هنگام باز کردن برنامه خاصی WiFi را روشن و هنگامی که صفحه قفل شود یا باطری از درصد خاصی پایین بیاید وای فای را خاموش میکند.

ویژگی های برنامه WiFi Automatic:

  • قابلیت زمانبدی برای روشن و خاموش شدن خودکار WiFi در بازه زمانی خاص
  • افزدون محدودیت دفعات روشن و خاموش کردن وای فای
  • قابلیت تنظیم روشن شدن خودکار با وارد شدن به یک برنامه خاص