نرم افزار راهنمای بهشت زهرا تهران ابزاری جهت جستجوی متوفی بر اساس نام و نام خانوادگی است. در این نرم افزار که توسط ایده پرداز ژوبین تهیه شده است کاربر می تواند بر اساس نام متوفی جستجو کرده و نرم افزار علاوه بر نشان دادن قطعه، ردیف و شماره قبر در بهشت زهرا(س)، مسیر تا محل دفن متوفی را ترسیم می کند.

نرم افزار بهشت زهرا

ویژگی ها:

  • نمایش محل دفن متوفی بر روی نقشه
  • امکان مسیریابی
  • نقشه آنلاین و آفلاین بهشت زهرا
  • جستجوی آنلاین و آفلاین متوفی با امکان مسیریابی و نمایش محل دفن بر روی نقشه