Empty Folder Cleaner

حذف پوشه های خالی در اندروید با Empty Folder Cleaner

Empty Folder Cleaner ابزاری کاربری است که به شما امکان حذف سریع پوشه های خالی در مموری را می دهد. این برنامه به سادگی فولدر های خالی را حذف می کند اما در عین حال مرافب فولدر های سیستمی نیز می باشد.

Empty Folder Cleaner

ویژگی ها:

  • اسکن سریع و جذف پوشه های خالی
  • نمایش وضعیت و تهیه گزارش
  • اسکن فولدر های ایجاد شده توسط اندروید

این برنامه فولدر های خالی موجود در مسیر /Android/data/LOST.DIR را جذف نمی کند.

آپدیت Empty Folder Cleaner تست شده و سالم اندروید را همیشه می توانید از APKTOPS با لینک مستقیم دانلود کنید.