Tools for Google Maps

Tools for Google Maps برنامه ای برای گرفتن عکس، ویرایش و یادداشت برداری از نقشه های گوگل مپس است. این برنامه بدون نشان دادن چیز های اضافی، به صورت تمام صفحه نقشه ها را برای شما نشان میدهد و میتوانید با انتخاب حالت واقعیت افزوده در صورت ساپورت، نقشه ها را ببینید. شما میتوانید خط، مثلث، دایره، مربع و اشکال دلخواه را روی نقشه بکشید و یک یادداشت بر روی نقشه بگذارید و حتی این نوشته ها را تا حدی محو کنید.

ویژگی های برنامه:

  • داشتن ابزاری در دسترس برای گرفتن عکس از نقشه
  • قابلیت جست و جو در نقشه ها
  • رابط کاربری شبیه به گوگل مپس در حالت فرماین با ژشت انگشت ها برای چرخش و … نقشه
  • دارای دسترسی سریع به 4 حالت نمایش نقشه ها (normal, satellite, hybrid, terrain)
  • قابلیت حالت نمایش ترافیک، ساختمان ها و …

ویژگی های نسخه پچ شده: