• یک ابزار کاربردی
  • رابط کاربری ساده و اسان
  • دسترسی به جدیدترین اخبار و مقالات
  • خوانده شدن مطالب توسط افراد مشهور
  • دنبال کردن کلمه به کلمه مقالات
  • استفاده از منابع معتبر و پر طرفدار
  • امکان دانلود و شنیدن افلاین صدا ها
  • و امکانات دیگر